ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ Α.Ε.
48 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 19011 ΑΥΛΩΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2295041220 
info@dakosmills.gr

Μέλος της πρωτοβουλίας